U bent hier:

Wat als de Europese consument over een betrouwbare bron van informatie over cosmetica zou beschikken?

COSMILE Europe - eindelijk!

Op 16 februari jongstleden is de COSMILE Europe database in 14 talen in de Europese Unie online gegaan. COSMILE Europe is een Europees initiatief dat voortbouwt op Duitse en Franse voorgangers en ondersteund wordt door talloze nationale verenigingen uit de cosmeticasector, waaronder ook Detic. De database verleent toegang tot gegevens betreffende meer dan 30.000 cosmetica-ingrediënten, alsook tot algemene informatie over die producten.

De gebruiker betrouwbare informatie verschaffen, afkomstig van wetenschappelijke bronnen en erkende expertencomités, zonder twijfelachtige interpretatiemogelijkheden, lijkt niet nieuw of origineel. Maar schijnt bedriegt: dit streven naar transparantie is zonder meer uniek. Het opzet van COSMILE Europe is het verstrekken van feitelijke informatie, zonder vooringenomenheid en zonder keuzes of waarderingen op te leggen. Hier is geen sprake van verzonnen vergelijkingen, die berusten op een duister proces vol vooroordelen en fouten, dat zich uiteindelijk vertaalt in gebrekkige of onvrijwillige desinformatie. Laten wij dat maar over aan Yuka, INCI beauty of nog Clean beauty, dit zijn ondermijnende apps die jammer genoeg het grote woord voeren op het vlak van de desinformatie.

Respect voor de gebruiker

Het is niet de bedoeling van COSMILE Europe om de gebruiker te beïnvloeden of om hem angst in te boezemen, en ook niet om scheidsrechter te spelen. Het is niets anders dan een feitelijke database die de consument de kans biedt om met verstand van zaken te kiezen, zijn eigen knopen door te hakken, en die anderzijds de professionele gebruiker toegang verleent tot onderbouwde, betrouwbare en juiste gegevens. Deze database vormt een relevant hulpmiddel voor iedereen die geconfronteerd wordt met vragen van de consument: personeel van parfumwinkels en kapsalons, schoonheidsspecialistes, verkoopconsulenten, maar ook medisch personeel – dermatologen, allergologen, huisartsen, apothekers, verplegers – die te maken krijgen met vragen over veiligheid, intolerantie, allergieën, of die een patiënt moeten geruststellen of adviseren. COSMILE Europe zou ook interessant moeten zijn voor de grootdistributie die haar klanten via een QR-code in de winkel toegang zou kunnen verlenen tot de database.

Sterk onderbouwde gegevens

COSMILE Europe is ontstaan uit de versmelting van de gegevens van de app « Claire » in Frankrijk en de app « Cosmile® » in Duitsland. Deze gegevens zijn afkomstig van officiële bronnen zoals de database van de Europese Unie en een Duits platform dat onder meer bestaat uit de cosmetica-industrie, verenigingen uit de medische sector (dermatologen, allergologen, pediaters, apothekers, …) en burger- en beroepsverenigingen (schoonheidsverzorging, parfumerie, verzorging, …) (www.haut.de). De gegevens die COSMILE Europe verstrekt, zijn dus traceerbaar, wetenschappelijk en reglementair onderbouwd, en worden vóór verspreiding onderworpen aan toezicht door verschillende stakeholders, die geen commerciële of militante doeleinden nastreven.

Een gebruikersvriendelijker «app»

Een database gebruiken zonder automatische zoekfunctie kan soms vervelend zijn. Daarom krijgt COSMILE Europe binnenkort ook een uitvoering in de vorm van een mobiele app die twee zoekfuncties aanbiedt: de eerste op de streepjescode van het product, de tweede op basis van een scan van de INCI-ingrediëntenlijst. Deze dubbele insteek zorgt ervoor dat de essentiële informatie correct is, zeker als de gebruiker een bepaald ingrediënt om allergieredenen wil vermijden.

COSMILE Europe: https://cosmileeurope.eu/