U bent hier:

Duurzame Ontwikkeling

 

De ondernemingen die binnen DETIC vertegenwoordigd zijn, produceren en verkopen producten die dagelijkse leven aangenamer maken (cosmetica, onderhoudsproducten, lijmen, schoonmaakmachines, enz.). Zij waarborgen de consument veilige en hoogkwalitatieve producten.

Wij kunnen het niet genoeg benadrukken: de toegevoegde waarde van producten die de DETIC-leden produceren inzake levenskwaliteit en volksgezondheid is enorm. Want wat zouden wij doen zonder zeep? Zonder zonnecréme? Zonder schoonmaakproducten?

Dankzij de ingrijpende verbetering van de hygiëne tijdens de 20ste eeuw is de volksgezondheid er met reuzenschreden op vooruitgegaan. Heel wat van onze producten vormde de stuwende kracht achter deze evolutie en dus achter de vooruitgang op het vlak van gezondheid en preventie van ziekten. Tot op vandaag spelen zij een levensbelangrijke rol voor een correcte lichaamsverzorging en voor de netheid van woningen en openbare ruimten.

Deze producten zijn bovendien niet alleen voor de consument bestemd. Ook professionele, industriële en institutionele sectoren zoals restaurants, scholen, hotels en ziekenhuizen, zouden niet zonder kunnen zonder risico's voor de volksgezondheid te scheppen. De jongste jaren is ook de rol van cosmetica doorslaggevend gebleken bij het scheppen van een gevoel van ‘welzijn’ en het verbeteren van de levenskwaliteit.

Al vele jaren onderschrijft onze sector het internationale Responsible Care-programma, dat in Europa in de jaren '90 op gang gekomen is. Dit programma staat voor een formele verbintenis vanwege ondernemingen dat zij alles in het werk zullen stellen om beter te presteren op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieubescherming. Andere initiatieven zoals 'Cleanright' of het ‘Sustainable Cleaning Charter’ zetten nog een stap verder in de context van ‘duurzame ontwikkeling’.

 

DETIC schaart zich immers achter het concept van duurzame ontwikkeling dat door de UNO in 1992 in Rio de Janeiro goedgekeurd werd.

Dit is een ontwikkelingsmodel dat tegelijk milieuvriendelijk, economisch leefbaar en sociaal aanvaardbaar is. Met andere woorden betekent duurzame ontwikkeling dat de ontwikkeling en de organisatie van de huidige maatschappij zodanig opgevat moeten worden dat zij de toekomst van latere generaties niet in het gedrang brengen. Duurzame ontwikkeling is een ‘systeem’ waarin alle evolutie gestuurd wordt door een synergie tussen economische en maatschappelijke ontwikkeling en leefmilieu.

 

SECTORALE INITIATIEVEN VAN DETIC

 

 Sectorale initiatieven duurzame ontwikkeling

 

De initiatieven die DETIC inzake duurzame ontwikkeling uitrolt, vallen onder de SDG’s 3, 8, 9, 12, 13, 14, 15 en 17

 

Onze doelstellingen in actie:

 

Sustainable cleaning charter

Sinds 2005 past de detergentensector, in België onder de koepel van DETIC, een programma toe tot permanente verbetering van de efficiëntie van de ondernemingen, waarbij duurzame ontwikkeling ingebed wordt in het hart van hun strategie. 

Dit programma omvat economische, maatschappelijke en milieugerelateerde vereisten. Het Charter for Sustainable Cleaning 2020+ werd onderschreven door meer dan 230 ondernemingen die in Europa actief zijn. https://www.charter2020.eu/

 

 

 

  

Duurzame partnerships

 

In naam van zijn leden maakt DETIC werk van partnerships die tot doel hebben een verantwoord en duurzaam gebruik te promoten van de producten die zijn leden op de markt brengen.

 

 

  • Een voorbeeld is het initiatief «Groengewassen», dat in partnersamenwerking met de FOD Leefmilieu en COMEOS tot stand gekomen is in het kader van de promotie van milieuvriendelijker producten en dat bedoeld is om een correct gebruik van huishoudelijke producten te promoten. www.vert-et-propre.be / www.goedgewassen.be
  • Het initiatief « I prefer 30° » staat voor een partnersamenwerking tussen diverse grote ondernemingen, COMEOS, de FOD Leefmilieu en andere structuren, die door DETIC en de A.I.S.E. in het leven geroepen werd om het gebruik van lage temperaturen bij het wassen van linnen te promoten http://www.iprefer30.eu/be-fr en http://www.iprefer30.eu/be
  • DETIC engageert zich voor duurzame oplossingen voor alle soorten verpakkingsafval. Samen met andere federaties zoals FEVIA en COMEOS is een ambitieus plan rond verpakkingsafval uitgewerkt: Bekijk deze infografiek over de ambities van de sector.

 

Duurzaamheid welzijn

 

 

 

 

  

  • Het initiatief www.soleilmalin.be / www.veiligindezon.be is een gezamenlijk initiatief van DETIC, de FOD Volksgezondheid en het vroegere OIVO, dat bedoeld is om het grote publiek alle nodige informatie aan te reiken om zich efficiënt tegen de nadelige gevolgen van de zon te beschermen.
  • Het initiatief www.coiffeurfute.be / www.knappekapper.be is een gezamenlijk initiatief van DETIC, de FOD Volksgezondheid en de UCB/UBK (Unie van Belgische Kappers), dat bedoeld is om kappers alle nodige informatie aan te reiken om haarverzorgingsproducten in alle veiligheid te gebruiken en hun werkomstandigheden te verbeteren.
  • Het initiatief www.macoloration.be / www.mijnhaarkleuren.be is een gezamenlijk initiatief van DETIC, de FOD Volksgezondheid IRISteam en het voormalige OIVO, dat bedoeld is om een verantwoord en veilig gebruik van haarkleurmiddelen door de consument te promoten.

 

Duurzame palmolie

DETIC heeft het Charter ondertekend van de Alliantie voor Duurzame palmolie met de bedoeling het gebruik van palmoliederivaten waarvan de herkomst duurzaam beheerd wordt, met respect voor de biodiversiteit en zonder ontbossing, onder zijn leden te promoten. www.huiledepalmedurable.be / www.duurzamepalmolie.be

Anderzijds hebben DETIC en de A.I.S.E. guidelines uitgewerkt voor een hernieuwbare en duurzame sourcing van grondstoffen.  Onder zijn leden promoot DETIC de overstap naar een groene chemie en naar biosourcing.

 

Verantwoorde consumptie

De detergentensector heeft een grote informatiecampagne naar de consument uitgerold over het duurzame en veilige gebruik van detergenten.  www.cleanright.eu  Dit initiatief omvat het gebruik door de ondernemingen uit de sector van informatiepictogrammen voor een veilig gebruik van producten alsook van pictogrammen voor een duurzaam gebruik van producten (tips om water, CO², energie en geld te besparen). 
  

 

 

Duurzaamheid biocide

« Lees het etiket » is een initiatief van DETIC, Phytofar, COMEOS en de FOD volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

De brochure licht u goed in om u persoonlijk te beschermen, maar ook de maatschappij en het milieu hebben baat bij een duidelijk etiket van een biocide.