U bent hier:

Wetgeving

 

Het produceren en op de markt brengen van cosmetica, detergenten en onderhoudsproducten, aerosols, biociden, lijmen en mastieken mag niet zomaar. Deze sectoren zijn gebonden aan regels, zowel op Europees als nationaal niveau.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste* regelgeving voor de sectoren die DETIC vertegenwoordigt.

 

Europese Unie

Europese verordening betreffende de chemische stoffen en de communicatie in de toeleveringsketen: REACh

Europese verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en van mengsels: CLP

Wetgeving

Europese richtlijn betreffende aerosols

Europese verordening betreffende het op de markt aanbieden en en het gebruik van biociden

Europese verordening betreffende cosmetische producten

Europese verordening betreffende detergentia

 

 

België

Wet productnormen

Wet betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers

Koninklijk besluit betreffende aerosols

Koninklijk besluit betreffende cosmetische producten

Koninklijk besluit betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden

Koninklijk besluit betreffende de reglementering van tatoeages en piercings

 

Links

Website van het Belgisch Staatsblad
Website van de Europese Unie
Het recht van de Europese Unie: Eur Lex

 

Bent u op zoek naar sector-specifieke informatie? Ga dan naar onze sectoriële websites voor consumenten of professionele gebruikers.

 

*Deze pagina bevat niet de complete geüpdatete Belgische wetgeving.