U bent hier:

Standpunt van DETIC over de recycleerbaarheid van kleefstoffen

 

De DETIC-leden scharen zich volop achter het idee van ecodesign om hergebruik en recyclage van elektronische producten en componenten te bevorderen. De doelstellingen inzake afvalreductie en het doorgroeien naar een volledig circulaire economie reiken verder dan wat economische spelers in hun eentje kunnen bewerkstelligen.

Het waardevoorstel van kleefstoffen en afdichtingsmiddelen vormt een integraal onderdeel van vele waardeketens wereldwijd. Wij willen de recyclage-industrie beter uitleggen hoe kleefstoffen en afdichtingsmiddelen presteren bij het einde van hun levenscyclus. Kleefstoffen vormen een uitstekende en veelzijdige oplossing om materialen aan elkaar te bevestigen en effenen de weg naar duurzaamheidsvoordelen voor goederen van de volgende generatie. Maar het gebruik van geschikte kleefoplossingen om herstelling en recyclage te vergemakkelijken moet van bij de ontwerpfase van een product goed worden ingepland en uitgewerkt.

Debond on command

Lijmoplossingen vormen geen belemmering voor recyclage, wanneer zij de eigenschap “debonding-on-command” bezitten. Deze eigenschap laat toe om gelijmde onderdelen gemakkelijk van elkaar te scheiden met het oog op herstelling of recyclage. Er bestaan kleef- en afdichtingsproducten die "on command" kunnen onthechten door middel van UV of elektromagnetische bestraling. De straling richt zich louter op de lijm en brengt geen beschadiging aan de andere onderdelen. Andere onthechtingsoplossingen werken met chemische, thermische of mechanische technieken.

Het gebruik van kleefstoffen als verbindingstechnologie verlengt de levensduur van producten en onderdelen, en zorgt voor betere waterbestendigheid. In productieprocessen bieden kleefstoffen veel voordelen, onder meer op het vlak van energie- en materiaalefficiëntie. Met betrekking tot de klimaatdoelstellingen van de EU Green Deal moet met de volledige levenscyclus van een product rekening worden gehouden. Moderne, dunne en naadloze apparaten zijn alleen haalbaar met structurele kleefoplossingen.

Lijmen kunnen worden gescheiden van materialen dankzij hun thermische eigenschappen. Gescheiden materialen komen dan over het algemeen in aanmerking voor hergebruik.

Hoewel "lijmverbindingen" technisch gezien geclassificeerd worden als een "niet-onthechtbare" verbindingstechnologie, vormt deze verbindingstechnologie bij correct gebruik geen fundamentele belemmering voor recyclage. Gerecycleerde secundaire grondstoffen maken dat de EU minder afhankelijk wordt van primaire grondstoffen. Het gebruik van secundaire grondstoffen voldoet aan het basisidee van een circulaire economie en kan zich vertalen in dalende grondstofkosten in de EU.

Uitgebreide toepassingen

Hechting en verbinding vormen een onderwerp waarover zowel academici als industrie verregaand onderzoek voeren. Zoals in dit document besproken, is de afgelopen decennia op dit vlak aanzienlijke vooruitgang geboekt en meer in het bijzonder op het gebied van “debond-on-command”-systemen. Dit soort kleefstoffen blijft een aantrekkelijke technologie en voldoet aan de eisen van de gebruikers, aangezien zij zowel gemakkelijke montage als gemakkelijke verwijdering mogelijk maken.

Het toepassingsgebied van dergelijke systemen is niet specifiek beperkt en zij kunnen op verschillende gebieden worden ingezet, gaande van elektronica, de bouw, de industrie tot zelfs medische apparatuur.

Terwijl warmte en licht de meest populaire triggermechanismen om lijmen te onthechten, werden intussen nieuwe chemische verbindingen voorgesteld die het potentieel hebben om de inherente beperkingen op het gebied van toegankelijkheid en/of transparantie, die typisch zijn voor warmte- en/of lichtgemedieerde systemen, te overwinnen. Verdere ontwikkelingen kunnen leiden tot een algemener gebruik van deze technologie en zo een invloed hebben op demontageprocessen of het beheer van producten bij het einde van hun levensduur.