U bent hier:

Diversiteit van conserveermiddelen is cruciaal

DETIC vraagt een meer overkoepelende benadering van de verschillende wetgevingen

Conserveermiddelen zijn essentiële ingrediënten voor het bewaren van producten zoals detergenten, onderhoudsproducten, cosmetische producten, lijmen en mastieken en biociden. Ze worden in kleine hoeveelheden toegevoegd aan watergebaseerde producten. Zonder deze ingrediënten zouden deze producten binnen de kortste tijd beladen worden door schimmels en ongewenste bacteriën. Conserveermiddelen zorgen ervoor dat producten voldoende bewaard kunnen worden tijdens de vervaardiging, transport en verkoop. Ook beschermen ze de producten tegen contaminatie tijdens het gebruik, wat bijzonder belangrijk is bij cosmetische producten.

Conserveermiddelen zijn onderworpen aan tal van strenge wetgevende procedures: bij cosmetische producten worden ze geregeld door de cosmeticaverordening, bij de andere producten is het de biocideverordening. Maar daar stopt het niet. Er is namelijk ook de verordening over indeling, etikettering en verpakking (CLP-verordening) van stoffen en mengsels die een sterke invloed kan hebben op de toelating van conserveermiddelen in deze producten, en meer bepaald in consumentenproducten. En daar wringt het schoentje.

Door de verschillende niveaus van wetgevende procedures dreigt het palet aan conserveermiddelen te verkleinen. Dit maakt dat de fabrikanten van de bovengenoemde producten te kampen hebben met een steeds kleiner wordend palet aan conserveermiddelen om hun mengsels te conserveren. Een gevolg hiervan is dat de consumenten/gebruikers meer blootgesteld worden aan de conserveermiddelen uit dit kleine palet. Wanneer men op lange termijn blootgesteld wordt aan dezelfde ingrediënten, kan het risico op allergische reacties verhoogd worden.

bewaarmiddelen regelgeving

Daarom is diversiteit in het palet aan conserveermiddelen van uiterst belang. Niet alleen om het risico op allergische reacties te verminderen, het is ook zo dat niet elk conserveermiddel geschikt is in elke formule. Sommige conserveermiddelen hebben een beperkt spectrum en een beperkte werkzaamheid. Bovendien zijn er in de laatste jaren nauwelijks nieuwe conserveermiddelen op de markt gekomen omwille van de strikte wetgevende procedures. Dit maakt dat het een grote uitdaging is om producten te formuleren met een beperkt aantal conserveermiddelen.

DETIC vraagt daarom om de problematiek van diversiteit in conserveermiddelen in acht te nemen en een meer overkoepelende benadering van de verschillende wetgevingen te overwegen.