U bent hier:

Detergenten & Probiotica – laten wij ruimte scheppen voor innovatie.


De invoering van biologische ingrediënten* zoals probiotica en de derivaten ervan (pro/pre/post biotica) schept nieuwe mogelijkheden tot innovatie in de sectoren van detergenten en cosmetica.

In de detergentensector vertaalt zich dat in nieuwe hygiëneconcepten zoals het behoud van netheid in de tijd of selectieve reiniging, wat zo de deur opent naar nieuwe claims. Het gebruik van biologische materialen vormt ook een alternatief voor het gebruik van petro-sourced ingrediënten. Biologische ingrediënten worden doorgaans toegepast bij temperaturen die minder energie vereisen. Zij maken dus deel uit van oplossingen die een antwoord verstrekken voor de uitwerking van formules met een geringere milieu-impact. Efficiënt als ze zijn, hebben zij nieuwe eigenschappen en openen nieuwe horizonten voor toepassing in de producten die zij bevatten.

Probiotica zijn micro-organismen en dit veroorzaakt jammer genoeg evenveel verwarring als wantrouwen. Wanneer men het immers over micro-organismen heeft en over interacties tussen micro-organismen in het milieu, denkt men al snel aan een biocide werking en aan de risico’s die eruit voortvloeien voor de gebruiker of het milieu. Bacteriën hebben geen goede reputatie. Deze veel voorkomende dialectische shortcut vermindert het toepassingsgebied van biologische materialen aanzienlijk. En dat is echt jammer. Hygiëne is immers niet terug te brengen tot ontsmetting en de interacties tussen micro-organismen leiden niet allemaal tot asepsis. Op het vlak van hygiëne worden reiniging en de eenvoudige instandhouding van netheid mogelijk door het gebruik van detergenten op basis van probiotica of derivaten ervan (pre en post). Er bestaan heel wat mechanismen die op dit soort biologische materialen gebaseerd zijn en het is belangrijk om te beseffen dat het doel ervan niet per se de uitroeiing van bacteriële of parasitaire besmettingen is. Op de eerste plaats zijn probiotica reinigingsagentia die hun plaats hebben in het kader van een productclaims met betrekking tot detergenten en waarvan het doel is te «reinigen» en de netheid in stand te houden.

Dit laatste concept is essentieel nu de Europese Commissie de regelgeving met betrekking tot detergenten herziet. In dit kader is het oordeelkundig om een toepassingsveld te openen voor biologische ingrediënten zoals probiotica en een duidelijk verschil te maken tegenover de werking van biociden. Omdat de vereisten inzake veiligheid en milieu-impact dezelfde moeten zijn als voor alle andere ingrediënten die in detergenten gebruikt worden, moet het nieuwe regelgevende kader ruimte scheppen voor de ontwikkeling van innovatieve producten, die priobiotica en de derivaten ervan bevatten. De strijd tegen de klimaatverandering, de bescherming van de biodiversiteit, de vermindering van de vervuiling door de mens en ook de aanpassingen aan een gewijzigd wereldwijd ecosysteem, staan en vallen met de ontwikkeling van nieuwe producten met mildere milieu-interacties en die beter passen in de ecologische evenwichten. De aanwending van formuleringen op basis van priobiotica en/of de derivaten ervan vormt één van de oplossingen in de detergentensector. Een scala van mogelijkheden scheppen voor dit soort innovatie in het kader van de detergentenregelgeving, heeft meer dan ooit zin. De regelgeving moet waarborgen dat veilige, doeltreffende producten met een gecontroleerde milieu-impact op de markt gebracht worden maar moet tegelijk ook een kader scheppen dat openstaat voor innovatie inzake biologische ingrediënten zoals micro-organismen. Laten wij dus ruimte scheppen voor innovatie!

* Om alle mogelijke verwarring te voorkomen met « trade marks » of gereglementeerde systemen, herinneren wij eraan dat het adjectief «biologisch» in de gebruikelijke taalkundige betekenis staat voor «met betrekking tot levende organismen».