U bent hier:

Neen, parfums zijn echt niet gevaarlijk

 

Naar aanleiding van de dramatische publicatie van Kom Op Tegen Kanker (KOKT) over de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in parfums, wil DETIC graag een en ander rechtzetten.

KOTK baseert zich op een studie die gebeurd is op basis van de samenstelling van parfums zoals die vermeld staat op het etiket van producten die bedoeld is om de aanwezigheid van problematische stoffen aan te geven (lijst met de INCI-ingrediënten). De studie probeert stoffen die mogelijk hormoonverstorend werken, reprotoxische stoffen, allergenen en stoffen die schadelijk zijn voor het milieu aan te merken. 

Het is belangrijk eraan te herinneren dat het onmogelijk is een risicobeoordeling van een product door te voeren op basis van de ingrediëntenlijst zonder de concentraties en het blootstellingsscenario te kennen. De besluiten die KOTK trekt, zijn niet wetenschappelijk onderbouwd. De aanwezigheid van een ingrediënt in een formule zegt niets over de mogelijke negatieve effecten van dat product. De cosmetica-industrie beoordeelt de veiligheid van cosmetica en ziet erop toe dat geen enkel negatief effect op de gezondheid vastgesteld wordt. Vanuit het voorzorgsbeginsel past zij bovendien grote veiligheidsmarges toe om ook rekening te houden met een mogelijk cumulatief effect. Bemerk voorts dat alle door de cosmeticaregelgeving toegelaten stoffen beoordeeld worden door onafhankelijke toxicologen (SCCS) om zeker te zijn van een veilig gebruik in cosmeticaformuleringen.

Het gros van de stoffen die KOTK met de vinger wijst, zijn allergenen. Allergenen zijn stoffen die bij een deel van de consumenten een allergische reactie kunnen veroorzaken. Dat is ook de reden waarom zij op het etiket van parfums vermeld staan. Consumenten met allergieën kunnen op die manier producten vermijden die deze allergenen bevatten. Het is verwonderlijk en buiten alle proporties om deze stoffen als « gevaarlijk » te bestempelen. Alle stoffen, welke dan ook, zijn mogelijk allergeen voor wie gevoelig is voor die stoffen. Een allergeen als een toxische stof bestempelen, is onzin.

De cosmetica-industrie houdt wel degelijk rekening met de milieu-impact van de producten die zij op de markt brengt. Bemerk ook dat heel wat ingrediënten van parfums van natuurlijke oorsprong zijn of extracten van ingrediënten van natuurlijke oorsprong bevatten, die men bijvoorbeeld aantreft in de schil van vruchten of de extracten van bloemen. Voorts zijn de gebruikte hoeveelheden parfum erg klein en de emissies in het leefmilieu evenzeer. Het houdt geen steek zich zorgen te maken over de milieu-impact van stoffen die in minimale hoeveelheden in parfums en cosmetica gebruikt worden.

De risicobeoordeling van cosmetica omvat ook de beoordeling van een mogelijk hormoonverstorend effect, dit volgens een relevant blootstellingsscenario dat rekening houdt met mogelijke indringing in de huid en, desgevallend, de mate waarin dat gebeurt. Ook hier worden bij deze beoordeling grote veiligheidsmarges gehanteerd. Het feit dat een stof mogelijk een hormoonverstorend of reprotoxisch effect heeft, betekent niet dat ook het product dat die stof bevat, dat zelfde effect heeft. Een parfum wordt niet intraveneus ingespoten! Het wordt met een beperkte regelmaat gebruikt op de huid of op de kledij. Het is niet wetenschappelijk bewezen dat het normale gebruik van een parfum of een cosmetisch product verhoogde risico’s van hormoonverstoring met zich meebrengt of dat een parfum een reprotoxisch effect kan hebben. Alles hangt af van de blootstelling. Soja heeft een bewezen mogelijk hormoonverstorend effect. Toch lijkt het dagelijks innemen van sojasaus geen effect te hebben op de miljoenen mensen die de saus gebruiken. Ook hier, geconcentreerde soja wordt niet intraveneus ingespoten. Het blootstellingsscenario laat niet toe conclusies te trekken over het product op basis van het potentieel van een ingrediënt.

DETIC maakt zich grote zorgen over het feit dat KOTK conclusies met oorzakelijk verband trekt en paniek probeert te zaaien op basis van niet-steekhoudende informatie. De verwijzing naar Yuka die in het bericht van de organisatie te vinden is, illustreert overduidelijk het gebrek aan wetenschappelijke onderbouw van de beschuldigingen die KOTK uit. Yuka is het schoolvoorbeeld van een leverancier van misleidende informatie, die gebaseerd is op niet-bewijskrachtige bronnen (lijst met INCI-ingrediënten). Wij zien bij Yuka dezelfde verkeerde werkwijze als bij de studie waarnaar KOTK verwijst.

De cosmetica-industrie wil de consument nadrukkelijk geruststellen. Parfums zijn zonder risico’s voor de vele miljoenen consumenten en het proces van risicobeoordeling dat de industrie toepast voordat producten op de markt komen, waarborgt de volledige onschadelijkheid van die producten. Parfums zijn niet gevaarlijk. Niet voor de mens, niet voor het leefmilieu.